TANULÁSI ZAVAR


Azon ép értelmű, ép érzékszervű gyermekek esetében használjuk, akik az iskolai teljesítéshez szükséges egy vagy több képesség hibás működése miatt egy vagy több tárgyból nem tudnak megfelelni a minimumelvárásoknak. Összetett problémaegyüttest takar.

Tanulási zavarok típusai:

    Részképességzavarok:
       1. Kognitív funkciók zavarai: egyensúlyrendszer zavarai, auditív, vizuális, taktilis-kinesztetikus rendszer zavarai,            figyelemzavar, emlékezeti problémák, gondolkodás zavara
       2. Motorikum zavarai: izomtónus zavarai ( hipotónus, hipertónus), nagymozgások zavarai, finommotorika zavarai, cselekvés            tervezésének és irányításának zavarai

    Komplex tanulási zavarok:
       1.Diszlexia (olvasási zavar)
       2.Diszgráfia (írászavar)
       3.Diszkalkulia (számolási zavar)

    Viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarokCopyright 2010 All rights reserved - TÁLTOSLÉPCSŐ - minden jog fenntartva.