ONE BRAIN® KINEZIOLÓGIA

A One Brain® kineziológia(Three In One Conceps/ Egységes Agy) rendszerét az 1980-as években Gordon Stokes, Daniel Whiteside és Candace Callaway alakította ki.Gordon Stokes és Daniel Whiteside, szerzők

A testtel, a tudatos és tudatalatti elmével egyformán dolgozik, és különösen hatékony az érzelmi stressz oldásában. Elsősorban az agyba "beégett" negatív érzelmek által leblokkolt energiák felkutatásával és feloldásával foglalkozik. A dyslexia és egyéb tanulási nehézségeket is ebből a kiindulási alapból oldja, és állítja helyre a leblokkolt tanulási és egyéb képességeket.
A One Brain kineziológia hagyományos távol-keleti gyógyászatra épülő, alternatív, preventív készség - és képességfejlesztő, holisztikus módszer, mely pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmaz. Neurológiai és energetikai blokkokat old korrekciós eljárásokkal a jelenben, a múltban, az elme által kivetített jövőben, és ezzel beindítja a test, az egész szervezet öngyógyító mechanizmusát.

Vizsgálati módszere: IZOMTESZT, amellyel nem az izom erejét, hanem annak energetikai állapotát, tónusát vizsgáljuk. Az izom tónusa, vagy tónushiánya az agy vezérléséből eredő bekapcsolt, illetve kikapcsolt állapotot jelzi. Mindezen izomtesztelésnek az alapja egy feltétlen (velünk született) reflex komplex működése, amely az izmok velünk született védekező rendszere: azaz bármely diszharmónia, amely hat az agyra és az idegrendszerre, lekapcsolja az izom energiáját (tónusát). Ezzel az izomteszttel, mint „biofeedback”-al az emberben végbemenő fizikai, érzelmi, gondolkodási folyamatokat ellenőrizni lehet, a jelenben, a múltban és a kivetített jövőben. A test elraktározza életünk tarumáit, minden egyes izomban ott rejlik a története. Izomteszttel könnyedén kideríthetjük a stresszokozó tényezőket, valamint az egyensúly helyreállításához szükséges korrekciót.

Ezzel a közvetlen visszajelző rendszerrel, az izomteszttel és a One Brain kineziológiához tartozó
Viselkedési Barométerrel lehetővé válik, hogy megismerjük belső igazságunkat, és megismerjük azt a személyt, akit eddig a legkevésbé ismertünk: ÖNMAGUNKAT.
A "stresszoldást" felhasználva megbirkózhatunk félelmeinkkel, visszanyerhetjük hitünket saját magunkban, kiterjeszthetjük tudatosságunkat, megtanulhatjuk saját magunk irányítani a SORSUNKAT.
A korrekció (stresszoldás) hatására módosulnak az eseményekkel, traumákkal kapcsolatos érzelmeink, gondolataink, végül pedig a belső hozzáállásunk. Mindezek következtében helyre tudjuk állítani az öngyógyító erőinket, amelyek elvezetnek a változáshoz.

Three In One Conceps/ Egységes Agy) One Brain módszere tanfolyami kereteken belül (1-11 szint, 12. tanári képzés) elsajátítható, valamint kiegészülnek számos egynapos mini képzésekkel azok számára, akik már végezték legalább az 1-2-es szintet. (Tanfolyamok) Vannak nyilvánosságnak szóló Three In One Conceps előadások is, ezen, bárki részt vehet.Copyright 2010 All rights reserved - TÁLTOSLÉPCSŐ - minden jog fenntartva.